Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Borowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.borowie.pl

Treść strony

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, działki ew. nr 536, 537, 540, 541, 544, 545 w miejscowości Borowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-11-28 14:31

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, działki ew. nr 536, 537, 540, 541, 544, 545 w miejscowości Borowie)

Zarządzenie Nr 121/2023 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku

drukuj (Zarządzenie Nr 121/2023 Wójta Gminy Borowie z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku)

Zmiana Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

drukuj (Zmiana Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023)

Program współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok

drukuj (Program współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok)

Informacja o wyniku przetargu ustnego - sprzedaż nieruchomości, działka ew. nr 221/2 położona we wsi Iwowe

drukuj (Informacja o wyniku przetargu ustnego - sprzedaż nieruchomości, działka ew. nr 221/2 położona we wsi Iwowe)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-08-17 13:54

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży)

Informacja o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-08-17 11:00

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego)

Informacja o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-08-17 11:01

drukuj (Informacja o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-07-14 10:57

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe)

Zawiadomienie w sprawie odszkodowania za nieruchomość - działka nr 248/6 w Głoskowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-05-15 15:30

drukuj (Zawiadomienie w sprawie odszkodowania za nieruchomość - działka nr 248/6 w Głoskowie)

Zawiadomienie w sprawie odszkodowania za nieruchomość - działka nr 256/1 w Głoskowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-05-15 15:30

drukuj (Zawiadomienie w sprawie odszkodowania za nieruchomość - działka nr 256/1 w Głoskowie)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-05-15 15:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-07-10 08:39

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe)

Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniu jącej oferty na realizację zadań publicznych w 2023 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych - nabór kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej opiniu jącej oferty na realizację zadań publicznych w 2023 roku ogłoszonych przez Gminę Borowie)

Metryka

 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2023-04-18 08:35

Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 248/6 położoną w miejscowości Głosków

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
   data wytworzenia: 2023-04-21
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-04-21 14:44

drukuj (Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 248/6 położoną w miejscowości Głosków)

Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 256/1 położoną w miejscowości Głosków

drukuj (Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 256/1 położoną w miejscowości Głosków)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  data wytworzenia: 2023-04-21
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2023-04-21 14:52

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-03-28 15:07
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-05-15 15:15

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 375/4 we wsi Iwowe

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-02-10 09:47

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 375/4 we wsi Iwowe)

Decyzja o ustaleniu mienia gromadzkiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-02-06 15:46

drukuj (Decyzja o ustaleniu mienia gromadzkiego)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-02-06 09:02

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe)

Ogłoszenie - najem lokalu użytkowego pod sklepik (bufet) w budynku hali sportowej w Borowiu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-02-02 10:54

drukuj (Ogłoszenie - najem lokalu użytkowego pod sklepik (bufet) w budynku hali sportowej w Borowiu)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 375/4 we wsi Iwowe

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-01-03 11:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2023-02-10 09:44

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 375/4 we wsi Iwowe)

Informacja o przystąpieniu przez Gminę Borowie do zakupu paliwa stałego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

drukuj (Informacja o przystąpieniu przez Gminę Borowie do zakupu paliwa stałego)

Metryka

 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2023-01-03 10:07

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - lokal użytkowy w budynku hali sportowej w Borowiu

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-12-19 15:25

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - lokal użytkowy w budynku hali sportowej w Borowiu)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe)

Zawiadomienie - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-12-14 11:07

drukuj (Zawiadomienie - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - część działki ew. nr 195/2, obręb Borowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-12-02 14:22

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - część działki ew. nr 195/2, obręb Borowie)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka ew. nr 310/1, obręb Borowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-11-25 09:57

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka ew. nr 310/1, obręb Borowie)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - działka ew. nr 329/12, obręb Borowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-11-25 09:56

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - działka ew. nr 329/12, obręb Borowie)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka ew. nr 375/4 we wsi Iwowe

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka ew. nr 375/4 we wsi Iwowe)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-11-15 13:49

Informacja o przystąpieniu przez Gminę Borowie do zakupu paliwa stałego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Wójt Gminy Borowie

Wiesław Gąska

drukuj (Informacja o przystąpieniu przez Gminę Borowie do zakupu paliwa stałego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-11-04 11:07

Ogłoszenie - sprzedaż działki ew. nr 221/2 o pow. 0,2131 ha we wsi Iwowe

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
   data wytworzenia: 2022-10-27
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-11-02 09:42
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-12-19 15:08

drukuj (Ogłoszenie - sprzedaż działki ew. nr 221/2 o pow. 0,2131 ha we wsi Iwowe)

Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Iwowe

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-10-25 14:55

drukuj (Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Iwowe)

Decyzja o ustaleniu mienia gromadzkiego we wsi Jaźwiny

drukuj (Decyzja o ustaleniu mienia gromadzkiego we wsi Jaźwiny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-10-17 11:18

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-09-30 12:10

Ogłoszenie - Konsultacje Społeczne Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

drukuj (Ogłoszenie - Konsultacje Społeczne Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-09-08 08:49

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 221/2 we wsi Iwowe

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 221/2 we wsi Iwowe)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
 • opublikował: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
  data publikacji: 2022-08-29 11:33

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu)

Metryka

 • opublikował: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
  data publikacji: 2022-08-25 08:30

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

drukuj (Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
 • opublikował: Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
  data publikacji: 2022-08-23 09:33

Decyzja o ustaleniu mienia gromadzkiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-08-05 15:24

drukuj (Decyzja o ustaleniu mienia gromadzkiego)

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka ew. nr 356/1, 356/2 we wsi Borowie

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka ew. nr 356/1, 356/2 we wsi Borowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-07-19 09:43

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka ew. nr 342/31 we wsi Głosków

drukuj (Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - działka ew. nr 342/31 we wsi Głosków)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-07-05 10:31
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-05 10:32

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka ew. nr 221/2 we wsi Iwowe)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-07-05 10:29

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-07-01 08:34

drukuj (Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka)

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości - działki ew. nr 135 i 154 we wsi Borowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-06-29 08:33

drukuj (Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości - działki ew. nr 135 i 154 we wsi Borowie)

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka

drukuj (Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-05-19 14:14

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka

drukuj (Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-05-19 14:13

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki ew. nr 135 i 154 we wsi Borowie

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki ew. nr 135 i 154 we wsi Borowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-04-28 11:52

Informacja o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 155/6 w Głoskowie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-04-20 10:01

drukuj (Informacja o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 155/6 w Głoskowie)

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka

drukuj (Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-04-07 14:17

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka

drukuj (Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-04-07 14:16
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-07 14:17

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości)

Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych

drukuj (Ogłoszenie Wójta Gminy Borowie dla organizacji pozarządowych)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku

drukuj (Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku)

Metryka

 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-03-10 08:31

Ogłoszenie - wydzierżawienie nieruchomości - działka ew. nr 171 oraz 172/1 we wsi Słup Pierwszy

drukuj (Ogłoszenie - wydzierżawienie nieruchomości - działka ew. nr 171 oraz 172/1 we wsi Słup Pierwszy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-02-25 13:52
 • zmodyfikował: Marcin Ositek
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-25 13:54

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka

drukuj (Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-02-25 13:47

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka

drukuj (Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-02-23 11:38

Obwieszczenie o wydaniu decycji w sprawie nabycia własności nieruchomości

drukuj (Obwieszczenie o wydaniu decycji w sprawie nabycia własności nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-02-15 14:36

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-02-10 10:45

drukuj (Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości)

Postanowienie w sprawie podziału działki o ew. nr. 442/2 we wsi Jaźwiny

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-02-08 15:21

drukuj (Postanowienie w sprawie podziału działki o ew. nr. 442/2 we wsi Jaźwiny)

Informacja o wyniku przetargu ustnego - działka ew. nr 442/4 we wsi Jaźwiny

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
  • opublikował: Marcin Ositek
   data publikacji: 2022-02-04 13:49
  • zmodyfikował: Marcin Ositek
   ostatnia modyfikacja: 2022-02-04 13:50

drukuj (Informacja o wyniku przetargu ustnego - działka ew. nr 442/4 we wsi Jaźwiny)

Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego dot. działki nr 87 położonej w obrębie ewidencyjnym Wilchta

drukuj (Decyzja Starosty Powiatu Garwolińskiego dot. działki nr 87 położonej w obrębie ewidencyjnym Wilchta)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-02-01 10:56

Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka

drukuj (Ogłoszenie - przetarg na sprzedaż nieruchomości - działka ew. nr 90 we wsi Łopacianka)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Ositek
 • opublikował: Marcin Ositek
  data publikacji: 2022-01-11 15:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34257
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-07 15:39:03